گلدان هیدروپونیک گیاهان آپارتمانی

گلدان هیدروپونیک گیاهان آپارتمانی

سایز ۱۶
اطلاعات بیش‌تر
ابعاد

ابعاد

قطر دهانه: ۱۶ سانتیمتر
قطر بزرگ : ۲۰ سانتیمتر
ارتفاع فضای کاشت : ۱۶ سانتیمتر
اطلاعات بیش‌تر
ارتفاع

ارتفاع

ارتفاع پایه ها : ۵/۵ سانتیمتر
ارتفاع فضای کاشت : ۱۶ سانتیمتر
ارتفاع کل : ۲۱/۵ سانتیمتر
اطلاعات بیش‌تر

‌‌‌

مقالات آموزشی